Error 404

CZ
Omlouváme se, ale zadaná cesta nelze nalézt. Možná jste jste se překlikl/a v zadaní cesty nebo jen soubor dočasně neexistuje. V případě, že jste si jist, že soubor má existovat, kontaktujte administrátora dané domény.
SK
Ospravedlňujeme sa, ale zadaná cesta nejde nájsť. Možno ste ste sa překlikl/a v zadaní cesty alebo len súbor dočasne neexistuje. V prípade, že ste si istý, že súbor má existovať, kontaktujte administrátora danej domény.
EN
We are sorry, the required path cannot be found. Perhaps you have misclicked while entering the path or the file does not exist temporarily. In case you are sure the file does exist, contact the administrator of the given domain.
DE
Wir bitten um Entschuldigung, der gewünschte Pfad kann nicht gefunden werden. Möglicherweise ist bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen oder die angegebene Datei ist vorübergehend inaktiv. Falls Sie sicher sind, dass die Datei existiert, kontaktieren Sie bitte den Administrator der entsprechenden Domäne.
© GIGASERVER.CZ Webhosting provozovaný společnosti Seonet Multimedia s.r.o.

Rozdíly mezi snusem a dipem

4
Led

Snus vs dip

4.1.2013

V poslední době se mě dost lidí ptá na rozdíl mezi snusem a dipem. Pokusím se odpovědět jak nejlépe umím.

Krom toho, že v tuhle chvíli je snus primárně evropská záležitost a dip americká, jde hlavně o rozdíly v úpravě a zpracování tabáku.

Jeden z prvních rozdílů mezi dipem a snusem je způsob použití. Snus i dip můžete zakoupit jak v porcované, tak v řezané variantě. Ve většině případech se dip užívá u spodní dásně, zatímco snus se zasune obvykle pod horní ret (ale ne vždy tomu tak je, berte s rezervou).

Dále je tu odlišnost týkající se plivání. U snusu máte menší potřebu plivat než-li u dipu a když už tak nastane, můžete sliny se štávou spolknout. To má na triku úprava tabáku – dip je upravován tepelně (ohněm), kdežto snus je pasterizován, proto šťávu ze Švédského snusu můžete bez větších obav spolknout (opět s rezervou, ne každému to sedne, zažil jsem i pár zvracejících případů) – není tolik silná/agresivní jako v případě dipu.

Problematika uprávy samozřejmě s sebou přináší i rozdíly ve vlivu na zdraví. U snusu bylo prokázáno, že obsahuje méně tabákově specifických nitrosaminů (TSNA) než dip. TSNA se silně podílejí na vzniku rakoviny u zdravých lidí. Pro porovnání – dip může obsahovat až 127ppm TSNA, kdežto Švédský snus obsahuje pouze 3.7ppm na porci. Každopádně ve srovnání s cigaretami je to stále zanedbatelné množství a jde o mnohem bezpečnější způsob aplikace nikotinu než je kouření (jedna cigareta obsahuje přes 1 000 TSNA plus další látky tvořené při spalování).

Tzv. tabákově specifické N-nitrosaminy (TSNA) jsou představovány zejména 4-(metylnitrosoamino)-1-(3-piridyl)-1-butanonem (NNK) a N-nitrosonornikotinem (NNN). Celkový počet látek s experimentálně i klinicky potvrzenými karcinogenními účinky obsaženými v tabákovém či cigaretovém kouři je však mnohem vyšší.
Tyto látky jsou v lidském organismu detoxikovány za vzniku značného množství velice aktivních volných radikálů a tvorby adduktů na DNA (stejně jako PAU). Patří proto společně s ionizujícím a ultrafialovým zářením a některými infekčními činiteli mezi nejznámější exogenní faktory, působící poškození genomu. Organismus je schopen pomocí řady různě složitých opravných mechanismům zabránit progresivní akumulaci defektů v genetické výbavě buněk. Nejznámější je pravděpodobně protein p53 (označovaný někdy jako „strážce genomu). Jeho hlavní funkcí je zastavení buněčného cyklu do doby, než buňka dokáže rozpoznané chyby v genetické výbavě reparovat; v případě, že chyba je neopravitelná, indukuje apoptózu čili programovanou smrt této buňky. Tak je zajištěno, že mutace, které v mateřských buňkách vznikají, nejsou přenášeny na dceřinné populace.
Radovan Slezák, Aleš Ryška, Katarína Kosorínová: Kouření a dutina ústní

Podstatný rozdíl mezi snusem a dipem je také v chuti. Některé ochucené dipy mohou být mnohem sladší oproti ochucenému snusu. Snus ovšem nabízí větší spektrum příchutí, i když některé značky mají v nabídce i exotičtéjší příchuť (Skoal – Broskev, Kyak – hrozny, … atd.).

Ke konci je nutno zmínit, že Švédský snus je i jemněji mletý oproti dipu. Přes rozdíly, které se u žvýkacího tabáku vyskytují si můžete vychutnat obě varianty dle vlastního rozhodnutí.

Za sebe dávám přednost primárně snusu z důvodu phodlnosti (hlavně ve společnosti a v práci), nebo téměř celým kouskům listů tabáků (pokud jsem doma, nebo v přírodě).

Použité zdroje: Northerner.com, lfhk.cuni.cz
Napsat komentář