Error 404

CZ
Omlouváme se, ale zadaná cesta nelze nalézt. Možná jste jste se překlikl/a v zadaní cesty nebo jen soubor dočasně neexistuje. V případě, že jste si jist, že soubor má existovat, kontaktujte administrátora dané domény.
SK
Ospravedlňujeme sa, ale zadaná cesta nejde nájsť. Možno ste ste sa překlikl/a v zadaní cesty alebo len súbor dočasne neexistuje. V prípade, že ste si istý, že súbor má existovať, kontaktujte administrátora danej domény.
EN
We are sorry, the required path cannot be found. Perhaps you have misclicked while entering the path or the file does not exist temporarily. In case you are sure the file does exist, contact the administrator of the given domain.
DE
Wir bitten um Entschuldigung, der gewünschte Pfad kann nicht gefunden werden. Möglicherweise ist bei der Eingabe ein Fehler unterlaufen oder die angegebene Datei ist vorübergehend inaktiv. Falls Sie sicher sind, dass die Datei existiert, kontaktieren Sie bitte den Administrator der entsprechenden Domäne.
© GIGASERVER.CZ Webhosting provozovaný společnosti Seonet Multimedia s.r.o.
1
Led

Zákaz snusu v EU

1.1.2013

Prodej tabáku snus není v současné době v EU povolen, s výjimkou Švédska a Dánska (v Dánsku pouze v sypané formě).

Jelikož tabák snus je o 60/90/99 % méně škodlivý než kouření a v boji s odvykáním kouření je účinnější než farmaceutické výrobky, EU nyní zvažuje nové nařízení, na základě kterého by byl prodej tabáku snus od roku 2014 legální.

Švédský snus se ve Skandinávii používá už od poloviny 19. století. V květnu 1992 Evropská unie zakázala distribuci tabáku k orálnímu užití (vcetne švédského snusu). Zákaz byl ustanoven Směrnicí 92/41/EEC, kterou se mění Směrnice 89/622/EEC.1

V Článku 8 se uvádí, že: „Členské státy zakazují distribuci tabáku k orálnímu užití, jak je definováno v Článku 2(4)“.

Článek 2(4) definuje „tabák k orálnímu užití“ jako „všechny výrobky k orálnímu užití, kromě těch určených ke kouření nebo žvýkaní, vyrobené zcela nebo částecně z tabáku, v prášku nebo ve formě kousku nebo v kombinaci obou forem – obzvláště pak v sáčkových porcích nebo v porézních sáčcích – nebo ve formě připomínající potravinářský výrobek.“

Zákaz tabákových výrobku k orálnímu užití byl zduvodněn tím, že „…výrobky k orálnímu užití budou užívány zejména mladými lidmi, kterí tak získají závislost na nikotinu…“ a že „…v souladu se závěry studií prováděných Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny jsou tabáky k orálnímu užití charakteristické vysokým množstvím karcinogenních složek a tyto nové výrobky způsobují rakovinu – zejména ústní dutiny.“2

Tato definice tabáku k orálnímu užití vychází z toho, jakým způsobem se výrobek používá, a ne z kvality výrobku samotného a z rizik s ním spojených. Směrnice tak zakazuje švédský snus, který je pokládán za jeden z nejméně škodlivých tabákových výrobku, avšak povoluje jiné bezdýmné tabáky, z nichž některé jsou velmi rizikové.

Nicméně z této směrnice zakazující tabák k orálnímu užití v rámci EU existují výjimky. Například používání tabáku snus ve Švédsku bylo považováno za natolik rozšířené, že byla Švédsku při vstupu do EU v roce 1995 udělena výjimka, přestože vývoz do ostatních členských státu EU byl zakázán. V Dánsku má sypaný snus výjimku, jelikož je zde považován za „tradiční tabákový výrobek“.

Zdroj: http://cz.v2tobacco.com/
Napsat komentář